Emerson  Vermaat

EMERSON VERMAAT

Emerson Vermaat is een ervaren onderzoeksjournalist. Hij studeerde rechten en politieke theorieën in Leiden en houdt zich al jaren bezig met de bestudering van criminaliteit en terrorisme. Jarenlang maakte hij voor de publieke omroep reportages in oorlogs- en crisisgebieden. Enkele van Vermaats tv-reportages werden in een groot aantal landen uitgezonden, onder meer een interview met Boutros-Boutros Ghali (kort voordat deze in 1991 tot secretaris-generaal van de Verenigde Naties werd benoemd) alsmede een reportage getiteld 'The making of a suicide bomber' (1996). In 1977 publiceerde Vermaat een lijvige wetenschappelijke studie over de confrontatie tussen totalitaire ideologieën (communisme, maoïsme, nationaalsocialisme) en de christelijke kerken ('Christus of ideologie?'). Reeds in dit boek onthulde Vermaat op grond van eigen waarneming dat een zekere Aleksej Bujevski, die destijds een hoge positie binnen de Russisch-Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken bekleedde, hoogstwaarschijnlijk agent van de KGB was. Later werd dit in een boek van de naar het Westen overlopen KGB-officier Vasili Mitrokhin bevestigd. Hierover schrijft Vermaat uitgebreid in het bij Aspekt uitgegeven boek 'De Evangelische Omroep. Ontstaansgeschiedenis' (2007). Tussen 1973 en 1987 had Vermaat alle belangrijke vergaderingen en congressen van de Wereldraad van Kerken bijgewoond en daarover in 1989 het boek 'The World Council and Churches and politics' (Freedom House, New York) gepubliceerd. Tussen 1982 en 2004 reisde Vermaat regelmatig naar oorlogs- en crisisgebieden, maakte daar tal van tv-reportages en/of schreef er artikelen over. In 1995 verscheen het boek 'Op reportage. Ooggetuige in oorlogs- en crisisgebieden'. Sinds 1996 houdt hij zich ook intensief met internationaal terrorisme en misdaad bezig. Zo woonde hij in Nederland alle belangrijke terreurprocessen bij en publiceerde daarover bij Aspekt de beide boeken 'de Hofstadgroup' (2005) en 'Nederlandse jihad. Het proces tegen de Hofstadgroep' (2006). In 2005 verscheen het boek 'De dodelijke planning van Al-Qaida'. In dit boek wordt vooral ingegaan op de aanslagen van 11 september 2001 (mede aan de hand van vertrouwelijke documenten van het Duitse 'Bundeskriminalamt' over Mohammed Atta, Marwan Al-Shehhi en andere betrokkenen bij die aanslagen), Bali (2002), Casablanca (2003) en Madrid (2004, mede aan de hand van Spaanse justitiële documenten). In 2008 publiceerde Vermaat het boek 'Nazi's communisten en islamisten. Opmerkelijke allianties tussen extremisten'. Dit boek werd in januari 2009 aanbevolen in een recensie van dr. H.W. Bomert voor NBD/Biblion: 'uitgebreid en goed gedocumenteerd'. In april 2009 verschijnt 'Het Ribbentrop-Molotov Pact 1939. Prelude tot de Tweede Wereldoorlog'. Dit boek is mede gebaseerd op documenten van het toenmalige 'Auswärtiges Amt', het naziministerie van Buitenlandse Zaken, over de periode 1939-1941. Op die documenten wordt gedetailleerd ingegaan. Vermaat beschrijft bovendien dat Stalin, nadat het pact tussen nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie in augustus 1939 was gesloten, Duitse Oostenrijkse en Hongaarse Joden en communisten die naar de Sovjet-Unie waren gevlucht, naar nazi-Duitsland terugstuurde. En grote aantallen Polen die tussen september 1939 en januari 1940 naar Rusland of het door Rusland bezette deel van Polen probeerden te vluchten, werden eveneens teruggestuurd. Behalve de nazi's begingen ook de Russen tussen 1939 en 1941 de nodige wandaden, met name in het door hen bezette deel van Polen. Een groot deel van het Poolse officierskorps werd krijgsgevangen gemaakt en in het voorjaar van 1940, onder meer in het bos van Katyn (bij Smolensk), vermoord. Tijdens het proces in Neurenberg in 1945/46 mocht er over deze misdaad niet worden gesproken. De Russen verklaarden dat de nazi's in 1941/42, toen zij een groot deel van de Sovjet-Unie bezetten, voor deze massamoorden verantwoordelijk waren geweest. Maar kort vóór het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd in het archief van president Michael Gorbatsjov een document ontdekt waaruit bleek dat Stalin en zijn minister van Buitenlandse Zaken Molotov, een van de ondertekenaren van het Ribbentrop-Molotov Pact, deze moorden nadrukkelijk hadden goedgekeurd. Ook beschrijft Vermaat dat de nazi's al tussen 1939 en 1941 belangrijke voorbereidingen voor de Holocaust, de uitroeiing van de Europese Joden, troffen en dat de communistische Sovjet-Unie daar tot 22 juni 1941, de dag van de Duitse invasie, niets tegen ondernam. Zelfs na 1941 werden de feiten van de Holocaust in de Sovjet-Unie lange tijd doodgezwegen. In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige ontwikkelingen in Rusland waar Stalin weer in toenemende mate in positieve zin wordt belicht. Website: http://www.emersonvermaat.com

BOEKEN VAN DEZE AUTEUR:

Misdaad, migratie en cultuur
ISBN:9789059111509
€ 24.95

Lees meer > Bestel >

De dodelijke planning van Al Qaida
ISBN:9789059112315
€ 22.95

Lees meer > Bestel >

De Hofstadgroep. Portret van een radicaal islamitisch netwerk
ISBN:9789059112926
€ 13.95

Lees meer > Bestel >

Nederlandse Jihad
ISBN:9789059111042
€ 22.95

Lees meer > Bestel >

De Evangelische Omroep. Ontstaans-geschiedenis
ISBN:9789059115477
€ 19.95

Lees meer > Bestel >

Nazi's, communisten en islamisten. Opmerkelijke alllianties tussen extremisten
ISBN:9789059117211
€ 19.95

Lees meer > Bestel >

Het Ribbentrop-Molotov pact 1939. Prelude tot de Tweede Wereldoorlog
ISBN:9789059118058
€ 18.95

Lees meer > Bestel >

Heinrich Himmler en de cultus van dood
ISBN:9789059119512
€ 22.95

Lees meer > Bestel >

Adolf Eichmann technocraat van de holocaust
ISBN:9789461531797
€ 24.95

Lees meer > Bestel >

Auschwitz
ISBN:9789461532718
€ 24.95

Lees meer > Bestel >

Anton Mussert en zijn conflict met de SS
ISBN:9789461530219
€ 17.95

Lees meer > Bestel >

MOORDENAARS ACHTER HET FRONT, De Einsatzgruppen van de SS 
ISBN:9789461534514
€ 24.95

Lees meer > Bestel >

‘De haat mag niet overslaan naar onze straten’
ISBN:9789461536778
€ 19.95

Lees meer > Bestel >

Hitler en de Arabieren
ISBN:9789461538789
€ 19.95

Lees meer > Bestel >

Soviet Manipulation of "Religious Circles," 1975-1986
ISBN:9789463380997
€ 9.95

Lees meer > Bestel >

Terreuraanslagen in Europa
ISBN:9789463381284
€ 19.95

Lees meer > Bestel >

'Het is allemaal de schuld van Joden en Amerikanen'
ISBN:9789059114067
€ 14.95

Lees meer > Bestel >

De geheime oorlog tegen Terreur
ISBN:9789463383646
€ 19.95

Lees meer > Bestel >