Johan  Gortworst

JOHAN GORTWORST

Johan Gortworst (1955) verbindt zijn literaire vaardigheden met zijn grote belangstelling voor sociale vraagstukken. Het opkomen voor kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben is de rode draad in zijn leven. Vanuit die betrokkenheid liet hij eerder Tamils aan het woord in ‘Tamils op je stoep’ (1986). Een boek dat tot doel had meer begrip te kweken voor deze groep vluchtelingen, waarover in die tijd weining bekend was. Daarnaast schreef hij korte verhalen, artikelen in vakbladen, columns en speeches voor bestuurders op verschillend niveau. In 'Zilver in bruikleen' krijgt de lezer niet alleen inzicht in de dilemma's waarmee zijn moeder in de oorlog worstelde, maar tegelijk een schets van het naoorlogse gereformeerde gezin waarin Johan Gortworst opgroeide. Johan Gortworst is getrouwd en heeft twee dochters. Hij is plv.directeur van de Federatie Opvang, de brancheorganisatie voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen (www.opvang.nl)

Zie website: www.jgortworst.wix.com/zilverinbruikleen

BOEKEN VAN DEZE AUTEUR:

Zilver in bruikleen
ISBN:9789461533869
€ 18.95

Lees meer > Bestel >

Zilver in Bruikleen - Deilemma’s van een verpleegster in oorlogstijd (groot-letterboek)
ISBN:9789461535054
€ 24.95

Lees meer > Bestel >

Weerzien in Christchurch
ISBN:9789463381635
€ 19.95

Lees meer > Bestel >