REINOLD WIDEMANN

Reinold Widemann publiceerde enkele boeken voor het hbo over geld- en bankwezen, internationale economie en rentevorming. In 2012 verscheen Het Rentelabyrint – Conversaties over geld en intrest. Dat boek bouwde voort op het succesvolle Morgen gaat het beter – Wat doet de rente uit 1995, dat in de pers lovend werd besproken. In 2016 kwam de herziene derde druk van Bankzaken – Economie van commercial banking uit.

De auteur was onder meer werkzaam als hogeschooldocent economische vakken aan de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam met een speciale belangstelling voor monetaire economie. Daar getuigden ook al twee vroege studieboeken van: Geld & Banken (3e druk 1992) en Geld & Internationale economie (2e druk 1991).

In 1980 won hij de essayprijs van NRC Handelsblad over De decadentie van de jaren tachtig. Een aangevulde versie daarvan werd uitgebracht als boekje in de Slib-reeks (nr. 12). In datzelfde jaar verscheen het essay Onder de sluier van geld en regels, dat in een Engelse vertaling (Beneath the veil of money and rules) in het wetenschappelijke tijdschrift Methodology and Science werd gepubliceerd. Daarna verschenen er verhalen in o.a. De Gids, Tirade, Avenue en De Tweede Ronde. In het tijdschrift voor literatuur en cultuur Bühne van uitgeverij Aspekt staat najaar 2016 een kort verhaal.

Zijn interesse voor monetaire geschiedenis en theorie beperkt zich niet tot de economie. Geld is namelijk niet alleen een economisch, maar ook een cultureel fenomeen en daarbij spelen filosofische en antropologische factoren een rol. Vanuit die invalshoek verzorgde de auteur enige tijd geleden een HOVO cursus over Geld, ruil en geluk – Een economisch filosofische geschiedenis. Deze cursus vormde het uitgangspunt voor het boek Geld zit in je hoofd – Over symbolen van waarde dat in 2015 bij Aspekt werd uitgegeven. De Engelse vertaling daarvan verscheen bij dezelfde uitgeverij in 2016: Money is a Mind Thing – On Symbols of Value.

BOEKEN VAN DEZE AUTEUR:

Geld zit in je hoofd
ISBN:9789461537188
€ 19.95

Lees meer > Bestel >

Money is a mind thing
ISBN:9789463380416
€ 19.95

Lees meer > Bestel >

Artists' Conceptions of Money
ISBN:9789463384285
€ 16.95

Lees meer > Bestel >

De Stilteverzamelaar
ISBN:9789463385619
€ 17.95

Lees meer > Bestel >