Vertraagde start

RENE HOKSBERGEN :
VERTRAAGDE START

ISBN: 9789059112247
347 pagina's
Prijs: €19.50

OVER DIT BOEK:

Precies een halve eeuw geleden werd in ons land de eerste adoptiewet van kracht. Daarna is deze wet nog vele malen gewijzigd en aangevuld. Dit was hard nodig. De rijkdom aan ervaringen en het vele onderzoek leerden ons dat nogal wat veronderstellingen over wat goed is voor een adoptiekind, of voor een afstandsmoeder, of voor adoptieouders, in de praktijk van het leven niet bleken te kloppen. Persoonlijke getuigenissen van volwassen adoptiekinderen over hun gevoelens en belevingen misten we echter nog.

We kunnen ons dan ook gelukkig prijzen dat nu voor het eerst een aantal in Nederland of het buitenland geboren volwassen geadopteerden bereid waren op hun leven als ‘adoptiekind’ terug te kijken. Het zijn heftige, openhartige en vooral boeiende verhalen geworden. Als lezer mogen we bewondering hebben voor hun moed om zoveel van zichzelf te laten zien. Daarmee is dit boek in het bijzonder voor geadopteerden, adoptie-ouders en allen die op de een of andere manier bij adoptie betrokken zijn, zeer relevant. En, zoals prof. ’t Hart dit in zijn inleiding duidelijk maakt, het boek is zelfs relevant voor een veel wijder geïnteresseerd publiek dan alleen de groep mensen die van nabij met adoptie te maken heeft.


Bestel >

ANDERE BOEKEN IN DIT GENRE:


Geeri Bakker
Het adoptieboek. Stap voor stap
ISBN:9789059114609
€19.95

Lees meer >

Nancy Verrier
Afgestaan. Begrip voor het geadopteerde kind
ISBN:9789059115446
270 pagina's
€18.95

Lees meer >

Arthur Blok
Mijn zoektocht in Libanon. Adoptie en de weg naar geluk
ISBN:9789059113756
186 pagina's
€17.95

Lees meer >

Renée de Bode
Een gemiste kans. Het verhaal van een afstandsmoeder
ISBN:9789059115781
160 pagina's
€17.95

Lees meer >