Feiten, fabels en fantasie. Verhalen die ons lot bepalen. Zeven essays op het raakvlak van historie, politiek en samenleving

MIRJAM HOMMES :
FEITEN, FABELS EN FANTASIE. VERHALEN DIE ONS LOT BEPALEN. ZEVEN ESSAYS OP HET RAAKVLAK VAN HISTORIE, POLITIEK EN SAMENLEVING

ISBN: 9789059115897
183 pagina's
Verschijningsdatum: 2007
Prijs: €19.95

OVER DIT BOEK:

Mirjam Hommes pleit voor de term historie in plaats van geschiedenis; het idee dat geschiedenis ons via feiten leert wat er in het verleden 'geschied' is en dat wij daarvan zelfs zouden kunnen leren, is al even eenzijdig als de gedachte dat de grote verhalen der mensheid (Bijbel, Koran, communistisch manifest etc.) de samenleving op een hoger plan zouden kunnen brengen. Terwijl Fukuyama beweert dat de val van het communisme het einde van die grote verhalen betekent, stelt Sloterdijk dat de verhalen juist niet groot genoeg waren. De 20ste eeuw zette zich aan het schonen van de geschiedwetenschap van alle bijgeloof en sprookjes - met onttovering van het geschiedbeeld als resultaat; het verhaal verdween naar het domein van de literatuur. De wetenschap miskent met haar focus op geregistreerde en overgedragen feiten (de bronnen) de achtergrond van de selectie en registratie van de feiten in het verleden - waarom juist deze feiten en al die andere niet? In welk verhaal moesten de feiten passen? Hetzelfde geldt voor de hedendaagse politiek: ook aan het op onderzoek, peiling of enquête gebaseerde beleid ligt een verhaal ten grondslag - verbaasd ziet de burger in overzichtelijke statistieken wat hij wil. Het zichtbaar maken van al die verhalen die ons handelen ook voor de toekomst bepalen, is meer dan ooit nodig. De auteur (cultuurhistorica, in haar actieve verleden tevens politica en geschiedenisdocente) ijvert daarom voor eerherstel van het verhaal dat situaties uitlegt, mensen motiveert en (vooral) niet achter de feiten aanloopt.

Bestel >

ANDERE BOEKEN IN DIT GENRE:


Rob Hartmans
Vaarwel dan! Intellectuelen en hun illusies
ISBN:9789075323696
288 pagina's
€19.95

Lees meer >

Rudolf Boon
Een progressieve conservatief. Edmund Burke als tijdgenoot
ISBN:9789059111479
€14.95

Lees meer >

Frans de Haan
Jean-Paul Sartre
ISBN:9789059113442
€14.95

Lees meer >

Jaap Hagen
Nietzsches weerklank in nazi-Duitsland
ISBN:9789059113374
286 pagina's
€28.50

Lees meer >

Ben Hoffschulte
Het Abrahamitisch manifest. Verslag van een filosofisch sabbatjaar
ISBN:9789059113121
€24.95

Lees meer >