Heel IsraŽl zal behouden worden

BRAM MALJAARS :
HEEL ISRAŽL ZAL BEHOUDEN WORDEN

ISBN: 9789461536167
300 pagina's
Verschijningsdatum: Januari 2015
Prijs: €19.95

OVER DIT BOEK:

Dit boek is een complete exegese van Romeinen 11vs. 26: En zo zal heel IsraŽl zalig worden. Het verrassende daarbij is dat de traditionele uitleg van deze uitspraak een nadere precisering en een solide basis verkrijgt, terwijl in samenhang daarmee de tegenwoordig toonaangevende interpretatie onontkoombaar in het ongelijk gesteld wordt. ĎHeel IsraŽlí, het volk van God dat eenmaal behouden zal worden, is het lichaam van Christus, de Ekklesia uit alle volkeren, inclusief IsraŽl, waarvan Abraham de vader, het hemelse Jeruzalem de moeder en Christus het eenheid scheppende Hoofd is. Alleen deze exegese doet recht aan de context.

Abraham Maljaars (1944) legde in 1972 in Utrecht cum laude het doctoraal examen Nederlandse taal- en letterkunde af (bijvakken: Germaanse godsdienstgeschiedenis ťn Geschiedenis van het Gereformeerd protestantisme), met een publicatie over een historisch-grammaticaal onderwerp. In 1996 promoveerde hij aan de universiteit van Amsterdam op een studie over het Wilhelmus.

Maljaarsí boek luidt een nieuwe fase in van de IsraŽldiscussie.


Bestel >