De terugkeer van de Nazoreeër

LUDO NOENS :
DE TERUGKEER VAN DE NAZOREEëR

ISBN: 9789461539960
260 pagina's
Verschijningsdatum: Juli 2016
Prijs: €18.95

OVER DIT BOEK:

Wie slechts de vier oorspronkelijke canonieke evangeliën leest, zal vaststellen dat de Jezus die men hierin aantreft nauwelijks te rijmen valt met Gods Zoon Jezus Christus, Messias en Verlosser uit de talloze hedendaagse christelijke instituten en geloofsgemeenschappen. Dit boek kijkt óver de theologisch vertekende en politiek aangewende kerkelijke Jezus heen naar de historische zwerfprediker uit Galilea. Wat blijft is een sociaal-psychologische randfiguur, een scherpe aanklager van huichelarij en onrecht met hoogst raadselachtige verklaringen en bekwaamheden. Maar zijn deze verklaringen en bekwaamheden wel zo uniek als op het eerste zicht lijkt? Veel zal duidelijker worden wanneer men Jezus’ grensoverschrijdende woorden en daden bekijkt in het licht van de vandaag grondig onderzochte bijna-doodervaring en de levensveranderende psychosociale en vaak paranormale gevolgen hiervan. Bovendien zal blijken dat bovengenoemde ervaring in Jezus’ geval werd uitgelokt door een in menig opzicht ontregelend onweersverschijnsel…


Bestel >