PRESENTATIE VAN:

PATATJE VREDE - SIMON SOESAN EN HAMAS - WIM KORTENOEVEN

Deze boeken zijn gezien de recente gebeurtenissen in Israel enorm actueel. Soesan slaagt er in om het ingewikkelde conflict tussen Israeli’s en Palestijnen in alledaags, zelfs humoristische schetsen begrijpelijker te maken. Misschien is humor inderdaad een van de beste wapenen tegen terrorisme.
Wim Kortenoeven schreef in de CIDI-informatiereeks een boek over de geschiedenis van Hamas, waaruit blijkt hoe deze organisatie verweven is met het Moslimbroederschap. Op het CIDI in Den Haag nam VVD-kamerlid Hans van Baalen het eerste exemplaar in ontvangst.
In zijn boek, dat is ‘geweven rond’ het Handvest van Hamas (dat er volledig en met uitgebreide annotaties in is opgenomen), beschrijft Kortenoeven op minutieuze wijze niet alleen de ideologie van de ‘Islamitische Verzetsbeweging’, maar ook de historische, culturele en religieuze omgeving waarin Hamas is ontstaan en kan gedijen. Bovendien bevat het boek een analyse van de internationale houding ten opzichte van Hamas, in welk verband uitgebreid wordt ingegaan op de Nederlandse en de Europese politiek in de periode tot en met december 2006.
In zijn toelichting benadrukte Kortenoeven onder andere dat Hamas geen alleenstaand fenomeen is, maar een functioneel uitgroeisel van de in 1928 in Egypte opgerichte Moslim Broederschap, een beweging die streeft naar islamitische wereldoverheersing. Volgens Kortenoeven is de vernietiging van Israel de raison d’être van Hamas en kan de organisatie zich bijgevolg nooit waarachtig matigen, alleen tactische wapenstilstanden, zogenoemde hoedna’s, sluiten om later beter te kunnen toeslaan. Hoedna’s zijn derhalve geen vredesinstrumenten maar oorlogsinstrumenten. En verandering van het Hamas-handvest, waarin geen andere doelstelling staat dan de vernietiging van de Joodse staat, zou automatisch leiden tot zelfliquidatie van de organisatie en is dus geen realistische verwachting, aldus Kortenoeven.

Zie ook: www.cidi.nl

patatje vrede

Simon Soesan: Patatje vrede
ISBN: 9789059115330
€17,95

hamas kortenoeven
Wim Kortenoeven: Hamas
CIDI-Informatiereeks ISBN: 9789059113152
€17,95