PRESENTATIE VAN:

ONDERGANG - JACQUES PRESSER (2 DELEN) MET EEN VOORWOORD VAN RONNY NAFTANIEL

Amsterdam, 3 mei 2005

Jarenlang was dit boek niet meer verkrijgbaar. In het bijzondere herdenkingsjaar 2005 besloten uitgeverij Aspekt en het CIDI zich gezamelijk hard te maken voor een heruitgave van het belangrijke werk van dr. J. Presser, over het lot van de Nederlandse joden in de Tweede Wereldoorlog. Bij de presentatie van het eerste exemplaar in Amsterdam werd het bekende filmportret welke Philo Bregstein over Dr. Presser maakte, vertoond. Het boek en de documentaire geven aan hoe zwaar de worsteling was om deze inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van Nederland te schrijven. In het voorwoord heeft Ronny Naftaniel, verbonden aan het CIDI, het belang ook vandaag de dag van het werk van Presser en de lessen die er uit zijn te trekken, onderstreept. Waakzaamheid voor intolerantie en discriminatie en antisemitisme blijft geboden.

In aansluiting op Ondergang van Dr. Presser verschenen
Gesprekken met Jacques Presser. In dit aangrijpende boek staat Philo Bregstein, van wie bij Aspekt eerder de meermaals herdrukte roman Het Sabbatjaar verscheen, stil bij het bewogen leven van Dr. J. Presser. Vooral de persoonlijke motivatie tot het schrijven zijn levenswerk Ondergang speelt een centrale rol. Presser verloor zelf zijn vrouw in de Tweede Wereldoorlog, en het schrijven van Ondergang over het tragische lot van de Nederlandse Joodse gemeenschap, was dan ook zeker niet alleen het leveren van een wetenschappelijke prestatie, maar ook een persoonlijke strijd met het verleden.

zie ook: www.cidi.nl

de ondergang presser

Jacques Presser:
De ondergang Deel 1
ISBN: 9789059112919

de ondergang deel 2

Jacques Presser:
De ondergang Deel 2
ISBN: 9789059112919
Beide delen € 49,95

Philo Bregstein:
Gesprekken met Jacques Presser
ISBN: 9789059114210
Beide delen € 14,95