BOEKEN OP GENRE - GESCHIEDENIS: ALGEMEENHofpredikers van Oranje
MAARTEN DEN ADMIRANT :
HOFPREDIKERS VAN ORANJE

In een periode van vier eeuwen heeft een dertigtal predikanten het Oranjehuis in de functie van hofprediker gediend. De eerste was Jean Taffin, aangesteld door prins Willem van Oranje, de laatste de Waalse predikant Geor ...
LEES MEER >
BESTEL >
BERNARD J. ARIS :
AFGHANISTAN. IT'S A WILD, WILD WORLD. DEEL 1 (TOT 1989)

LEES MEER >
BESTEL >
BERNARD J. ARIS :
AFGHANISTAN. IT'S A WILD, WILD WORLD. DEEL 2 (V.A. 1989)

LEES MEER >
BESTEL >
Ataturk en Turkije
MAURICE BECKER :
ATATURK EN TURKIJE'S WEG NAAR EUROPA

Mustafa Kemal Atatürk wordt vermoedelijk geboren in het voorjaar van het jaar 1881. Na zijn afstuderen aan de militaire academie van Istanbul in 1904 raakt Mustafa Kemal betrokken bij clandestiene politieke activitei ...

LEES MEER >
BESTEL >
LEO VAN BERGEN :
EEN MENSLIEVENDE EN NATIONALE TAAK. KOLONIALISME EN HET RODE KRUIS IN NEDERLANDS-INDIE 1870-1950

LEES MEER >
BESTEL >
In de schaduwen van morgen
JOHAN HUIZINGA :
IN DE SCHADUWEN VAN MORGEN

Dit kleine boekje maakte de Nederlandse historicus Johan Huizinga (1872 - 1945) tot een publieke figuur van Europees formaat. In de schaduwen van morgen verscheen in 1935, toen Hitler in Duitsland twee jaar a ...

LEES MEER >
BESTEL >
Lexicon van de belangrijkste aanslagen
KATJA DOUBEK :
LEXICON VAN DE BELANGRIJKSTE AANSLAGEN

LEES MEER >
BESTEL >
Honderd vaderlandse helden
J.G. KIKKERT :
HONDERD VADERLANDSE HELDEN

LEES MEER >
BESTEL >
Vals plat in de Oeral. Een zoektocht naar de oostgrens van Europa
MARC HANNEMAN , SJOERD KEULEN , RONALD KROEZE :
VALS PLAT IN DE OERAL. EEN ZOEKTOCHT NAAR DE OOSTGRENS VAN EUROPA

Terwijl de Europese Unie de afgelopen jaren maar nieuwe lidstaten bleef accepteren, wilde niemand vertellen waar die uitbreiding zou stoppen. Drie jonge historici besloten daarop dan maar zelf te bepalen waar Europa opho ...
LEES MEER >
BESTEL >
Geschiedenis van Spanje
ROBERT J. LEMM :
GESCHIEDENIS VAN SPANJE

Geschiedenis van Spanje geeft een beknopt en boeiend overzicht van de Spaanse geschiedenis. Hispanist Robert Lemm schrijft over een land waarvan het verleden gekenmerkt wordt door de confrontatie tussen christendom en is ...
LEES MEER >
BESTEL >
Joden-haat en zions-haat. Een drama in vijf bedrijven
H.M. VAN PRAAG :
JODEN-HAAT EN ZIONS-HAAT. EEN DRAMA IN VIJF BEDRIJVEN

Jodenhaat is een eeuwenoud verschijnsel. De inhoud ervan is tamelijk stabiel: afkeer van, tot aan pathologische haat jegens het judaïsme en zijn exponenten: de Joden. De verpakking van het verschijnsel is tijdgebonden e ...
LEES MEER >
BESTEL >
Van Babylon tot Bagdad. De infanterist door de eeuwen hen
ANTON VERHEY :
VAN BABYLON TOT BAGDAD. DE INFANTERIST DOOR DE EEUWEN HEN

Anton Verhey (1938) koesterde vanaf zijn jeugd een grote belangstelling voor Militaire zaken en geschiedenis in het algemeen. Na zijn diensttijd bij het Regiment Infanterie ‘Chassé’ volgde hij een opleiding op de ...
LEES MEER >
BESTEL >
Beroemde zelfmoorden
FRIEDRICH WEISSENSTEINER :
BEROEMDE ZELFMOORDEN

De redenen waarom iemand besluit om de hand aan zichzelf te slaan, raken fundamentele levensvragen. De historicus Friedrich Weissensteiner onderneemt in dit boek een poging om de persoonlijkheidsstructuur van beroemde ...

LEES MEER >
BESTEL >
Valsheid in geschriften. Literaire vervalsingen en mystificaties
WIM ZAAL :
VALSHEID IN GESCHRIFTEN. LITERAIRE VERVALSINGEN EN MYSTIFICATIES

Niet alleen schilderijen worden vervalst, ook toneelstukken, gedichten, romans en oude documenten. En anders dan bij gewone kunstvervalsingen gaat het maar zelden om geldelijk gewin. De motieven zijn veel spannender: ...

LEES MEER >
BESTEL >
God en Zoon
WIM ZAAL :
GOD EN ZOON

De helft van de bevolking krijgt van huis uit geen godsdienstige kennis meer mee. Toch komt iedereen met godsdienst in contact door feestdagen (wat betekenden Pasen en Pinksteren?), door afbeeldingen en teksten (hoe z ...

LEES MEER >
BESTEL >

1

2 3
NEXT »