BOEKEN OP GENRE - GESCHIEDENIS: TWEEDE WERELDOORLOGEen andere kijk op de slag om Arnhem
PETER BERENDS :
EEN ANDERE KIJK OP DE SLAG OM ARNHEM

Arnhem 1944 is een van de grootste Nederlandse oorlogsdrama's. In dit boek presenteert Peter Berends een opvallende nieuwe visie op de beruchte slag die volgde op de Britse luchtlanding bij Arnhem. Mede als gevolg van ...

LEES MEER >
BESTEL >
Raoul Wallenberg
FRANS BIJLSMA :
RAOUL WALLENBERG

Het levensverhaal van Raoul Wallenberg is even dramatisch als aangrijpend. In de brandende straten van het door het Rode Leger omsingelde Boedapest, dat door Hitler tot ‘Festung’ was verklaard, probeerde hij zoveel m ...
LEES MEER >
BESTEL >
Een na-oorlogse moord in mei 1945. De aanslag op Mr. H. de Boer
FRITS DE BOER :
EEN NA-OORLOGSE MOORD IN MEI 1945. DE AANSLAG OP MR. H. DE BOER

In de late avond an 30 mei 1945, drie weken na de bevrijding, wordt een aanslag gepleegd op de Haagse advocaat mr. H. de Boer in zijn woonhuis in de Goudenregenstraat. De Boer overlijdt enkele dagen later in het zieke ...

LEES MEER >
BESTEL >
Gesprekken met Jacques Presser
PHILO BREGSTEIN :
GESPREKKEN MET JACQUES PRESSER

Jacques Presser leverde met zijn boek Ondergang, over het lot van de Nederlandse joden in de Tweede Wereldoorlog, een zeer belangrijke bijdrage aan de Nederlande geschiedschrijving over de 20ste eeuw. Maar wie was de men ...
LEES MEER >
BESTEL >
Jacques Presser
PHILO BREGSTEIN :
JACQUES PRESSER

Philo Bregstein geldt als een van de grootste kenners van Jacques Presser. Dit geldt zowel voor diens historische werk, waarbij Ondergang over het lot van de Nederlandse joden in de Tweede Wereldoorlog het belangrijks ...
LEES MEER >
BESTEL >
Grebbelinie 1940
E.H. BRONGERS :
GREBBELINIE 1940

Grebbelinie 1940 van E.H. Brongers is een standaardwerk over een van de belangrijkste slagen uit de meidagen van 1940. Jarenlang was dit boek niet meer verkrijgbaar. Inmiddels is een geheel herziene tiende druk van Gr ...
LEES MEER >
BESTEL >
De slag om de residentie
E.H. BRONGERS :
DE SLAG OM DE RESIDENTIE

Ten aanzien van de geschiedschrijving over de oorlogshandelingen in Nederland tijdens de Duitse inval in mei 1940 is luitenantkolonel b.d. E.H. Brongers een begrip. Tijdens zijn diensttijd en als docent strategie en m ...
LEES MEER >
BESTEL >
De Opmars naar Rotterdam deel 1 - De luchtlanding
E.H. BRONGERS :
DE OPMARS NAAR ROTTERDAM DEEL 1 - DE LUCHTLANDING

Nog steeds zijn in Rotterdam de sporen zichtbaar van het verschrikkelijke bombardement dat op 14 mei 1940 de binnenstad verwoestte. Het was een gebeurtenis die de wereld schokte en lange tijd historici bezighield. Med ...
LEES MEER >
BESTEL >
De Opmars naar Rotterdam deel 2 - Van Maas tot Moerdijk
E.H. BRONGERS :
DE OPMARS NAAR ROTTERDAM DEEL 2 - VAN MAAS TOT MOERDIJK

Gedurende de eerste oorlogsdagen in mei 1940 waren Noord-Brabant en het gebied tussen Rotterdam en Moerdijk gescheiden strijdtonelen, die zich eerst verenigden toen de Duitsers de Moerdijkbruggen hadden bereikt. Dit t ...
LEES MEER >
BESTEL >
De Opmars naar Rotterdam deel 3 - De laatste fase
E.H. BRONGERS :
DE OPMARS NAAR ROTTERDAM DEEL 3 - DE LAATSTE FASE

Dit derde deel van Opmars naar Rotterdam beschrijft de slotfase van de opmars naar Rotterdam. Het is het relaas van het wanhopig volgehouden verzet, nadat Duitse pantserstrijdkrachten op de vierde oorlogsdag de Moerdi ...
LEES MEER >
BESTEL >
De opmars naar Rotterdam. Cassette, Deel 1, 2 en 3
E.H. BRONGERS :
DE OPMARS NAAR ROTTERDAM. CASSETTE, DEEL 1, 2 EN 3

Het standaardwerk van de bekende historicus E.H.Brongers over de Opmars naar Rotterdam is weer beschikbaar drie delen in een hardkartonnen casette. Brongers is een van de bekendste specialisten op het terrein van de mi ...
LEES MEER >
BESTEL >
De Oorlog in Zuid-Limburg - 10 mei 1940
E.H. BRONGERS :
DE OORLOG IN ZUID-LIMBURG - 10 MEI 1940

Op 10 mei 1940 overschreden twee Duitse legers de Nederlandse oostgrens. Dramatische hoogtepunten uit de in de Grebbelinie, in Rotterdam, op de Afsluitdijk en de strijd tegen de luchtlandingstroepen in het hart van Ne ...
LEES MEER >
BESTEL >
Afsluitdijk 1940 - Met de voorafgaande strijd in de noordelijke provincies
E.H. BRONGERS :
AFSLUITDIJK 1940 - MET DE VOORAFGAANDE STRIJD IN DE NOORDELIJKE PROVINCIES

Eppo Brongers telt als een van de beste ingevoerde onderzoekers over de mei-dagen van 1940. De oorlog duurde in Nederland weliswaar maar kort maar toch gebeurde er die dagen verschrikkelijk veel, en werd door de loop ...

LEES MEER >
BESTEL >
Generaal Reynders. Een miskend bevelhebber
E.H. BRONGERS :
GENERAAL REYNDERS. EEN MISKEND BEVELHEBBER

Bij Koninklijk Besluit nr. 35 werd op 28 augustus 1939 de toenmalige Chef van de Generale Staf – luitenantgeneraal I.H. Reynders - benoemd tot Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. Op 30 augustus volgde zijn bevor ...

LEES MEER >
BESTEL >
Heinz Guderian. Opkomst en ondergang van de Duitse Panzerwaffe
JAAP JAN BROUWER :
HEINZ GUDERIAN. OPKOMST EN ONDERGANG VAN DE DUITSE PANZERWAFFE

Heinz Guderian is een van de grondleggers geweest van de Duitse Panzerwaffe. Dit boek gaat in op de rol van Guderian bij de ontwikkeling van het denken over de toekomstige rol van de tank, een van de innovat ...

LEES MEER >
BESTEL >

1

2 3 4 5 6 7
NEXT »