BOEKEN OP GENRE - FILOSOFIEVaarwel dan! Intellectuelen en hun illusies
ROB HARTMANS :
VAARWEL DAN! INTELLECTUELEN EN HUN ILLUSIES

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd het begrip linkse intellectueel door velen gezien als een pleonasme, het was immers links dat de ideeën had terwijl rechts slechts belangen verdedigde. Links was geric ...

LEES MEER >
BESTEL >
Een progressieve conservatief. Edmund Burke als tijdgenoot
RUDOLF BOON :
EEN PROGRESSIEVE CONSERVATIEF. EDMUND BURKE ALS TIJDGENOOT

De grote staatsman Edmund Burke is de geschiedenis ingegaan als de vader van het conservatisme. Deze bekendheid heeft hij voornamelijk te danken aan de vlijmscherpe kritiek die hij in zijn Reflections heeft gelever ...

LEES MEER >
BESTEL >
Jean-Paul Sartre
FRANS DE HAAN :
JEAN-PAUL SARTRE

LEES MEER >
BESTEL >
Nietzsches weerklank in nazi-Duitsland
JAAP HAGEN :
NIETZSCHES WEERKLANK IN NAZI-DUITSLAND

Hitler noemde Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) de belangrijkste filosoof voor het nazisme. Nietzsche was weliswaar niet meer geheel 'modern', maar in de nieuwe behoeften van de tijd zou Rosenberg, de supervisor van d ...

LEES MEER >
BESTEL >
Het Abrahamitisch manifest. Verslag van een filosofisch sabbatjaar
BEN HOFFSCHULTE :
HET ABRAHAMITISCH MANIFEST. VERSLAG VAN EEN FILOSOFISCH SABBATJAAR

LEES MEER >
BESTEL >
Verlicht of verblind. Een apologie. Over het contrast tussen het traditionele christendom en het Verlichtingsdenken
HENK HOFMAN :
VERLICHT OF VERBLIND. EEN APOLOGIE. OVER HET CONTRAST TUSSEN HET TRADITIONELE CHRISTENDOM EN HET VERLICHTINGSDENKEN

In Verlicht of verblind? staat het contrast tussen het traditionele christendom en het Verlichtingsdenken centraal. In het denken over onder meer evolutie, discriminatie, (homo-) seksualiteit en man-vrouwverh ...

LEES MEER >
BESTEL >
Feiten, fabels en fantasie. Verhalen die ons lot bepalen. Zeven essays op het raakvlak van historie, politiek en samenleving
MIRJAM HOMMES :
FEITEN, FABELS EN FANTASIE. VERHALEN DIE ONS LOT BEPALEN. ZEVEN ESSAYS OP HET RAAKVLAK VAN HISTORIE, POLITIEK EN SAMENLEVING

Mirjam Hommes pleit voor de term historie in plaats van geschiedenis; het idee dat geschiedenis ons via feiten leert wat er in het verleden 'geschied' is en dat wij daarvan zelfs zouden kunnen leren, is al even eenzijdig ...
LEES MEER >
BESTEL >
In dienst van Leviathan. Ernst Jünger, tijd en werk, 1895-1932
JAN IPEMA :
IN DIENST VAN LEVIATHAN. ERNST JÜNGER, TIJD EN WERK, 1895-1932

Ernst Jünger werd geboren in 1895 en stierf in 1998. Er zijn maar weinig schrijvers wier leven en werk een hele eeuw overlappen. Hij kwam als gymnasiast uit het Wilhelminisme om bitter aan den lijve de verschrikkeli ...
LEES MEER >
BESTEL >
De arbeider
ERNST JUNGER :
DE ARBEIDER

Dit belangrijke boek van de beroemde schrijver Ernst Jünger verscheen in 1932. Twee ideologieën reikten toen naar de wereldmacht; het fascisme en het bolsjewisme. Hitler staat vlak voor zijn grote doorbraak en Stalin v ...
LEES MEER >
BESTEL >
Bestaat God? Een filosofische beschouwing
BESTAAT GOD? EEN FILOSOFISCHE BESCHOUWING

De vraag naar het bestaan van God is zo oud als de mensheid. Dat komt voort uit een diepliggend gevoel van de mens; zijn hunkering naar bescherming, warmte en liefde. Die elementen zijn dan ook volop terug te vinden in h ...
LEES MEER >
BESTEL >
De vloekgezant. Léon Bloy contra Friedrich Nietzsche
ROBERT J. LEMM :
DE VLOEKGEZANT. LÉON BLOY CONTRA FRIEDRICH NIETZSCHE

LEES MEER >
BESTEL >
Schopenhauer en Nietzsche
THOMAS MANN :
SCHOPENHAUER EN NIETZSCHE

Zijn gehele leven heeft Thomas Mann (1875 - 1955) zich met culturele, maatschappelijke en politieke vraagstukken beziggehouden en zijn gedachten en standpunten in een indrukwekkend aantal essays vastgelegd, die altijd ...

LEES MEER >
BESTEL >
Het avondrood der filosofen
GIOVANNI PAPINI :
HET AVONDROOD DER FILOSOFEN

De verwantschap tussen Jorge Luis Borges en Giovanni Papini ligt voor de hand. Papini heeft in zijn grote dagen als tegendraadse essayist via het Italiaanse podium een stuk wereldopinie beheerst. Over zijn eigen leven ...

LEES MEER >
BESTEL >
Lijden aan de tijd. Franse intellectuelen in het Interbellum
MARLEEN RENSEN :
LIJDEN AAN DE TIJD. FRANSE INTELLECTUELEN IN HET INTERBELLUM

Franse intellectuelen in het interbellum zijn geobsedeerd door tijd en vergankelijkheid. Deze obsessie wordt geïllustreerd aan de hand van de romans van vier schrijvers die verschillende, zelfs tegengestelde ideologieë ...
LEES MEER >
BESTEL >
De toekomst wordt anders
SIGBERT SAMSON :
DE TOEKOMST WORDT ANDERS

In alles wat wij denken, voelen en doen is een toekomstverwachting werkzaam. Bij onze plannen en verwachtingen, onze angst en onze hoop, ons vertrouwen en ons wantrouwen, spelen beelden over de toekomst mee. Iedere mense ...
LEES MEER >
BESTEL >

1

2
NEXT »