ERIK STUTTERHEIM

Erik Stutterheim werd op 30 juni 1951 geboren in Amsterdam en woont er nog steeds. Na de lagere school – Montessorischool Anne Frank – doorliep hij het gymnasium bèta aan het Spinoza Lyceum, waar hij maar net voldoendes voor talen haalde en ging daarna naar de universiteit van Amsterdam waar hij scheikunde studeerde, met biochemie en later milieuchemie als hoofdvak. Zijn eerste baan was bij het Laboratorium van Biochemie aan de UvA. Hij onderzocht daar het energie-eiwit F1, wat resulteerde in twee artikelen in vakbladen. Na een tweede doctoraal in milieuchemie deed hij bij de vakgroep Milieuchemie en Toxicologie onderzoek naar dioxines.

Na wat korte baantjes, o.a. als leraar, werkte hij een paar jaar bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft. Zijn onderzoek naar toxische effecten van stoffen in de Noordzee was een opstapje naar een langdurige loopbaan bij Rijkswaterstaat, achtereenvolgens bij de onderdelen Dienst Getijde Wateren, Rijks Instituut voor Kust en Zee en de Waterdienst. Hij nam deel aan het internationaal overleg over de Noordzee, ontwikkelde een systeem waarmee ook leken makkelijk konden zien hoe het er met de Noordzee voorstond – De Watermondriaan – en onderzocht het gedrag van gestort havenspecie uit de haven van Rotterdam. Op het eind van zijn loopbaan was hij voorzitter van de ondernemingraad van het Rijks Instituut voor Kust en Zee en daarnaast lid van de OR van RWS. In 2012 ging hij met vervroegd pensioen.

Verder schreef hij jarenlang columns voor het papieren bedrijfsblad Tij en Taal en later tweewekelijks voor de digitale versie op intranet. Ook maakte hij columns voor het blad Profiel van het ministerie totdat dit uit geldgebrek werd opgeheven, het blad, niet het ministerie. Op zijn werk schreef hij teksten voor cabaretvoorstellingen en droeg bij aan de uitvoering.

In zijn vrije tijd schrijft hij nog steeds columns, Zoutjes geheten, waarvan hij een aantal bundelde onder de titels Vijftig keutels, De Zoutjes slaan toe en Zoutjescanon. Andere columns van zijn hand verschijnen in het bierblad PINT en in een buurtblad.

BOEKEN VAN DEZE AUTEUR:

Mijn dagen bij De Dienst
ISBN:9789461539809
€ 19.95

Lees meer > Bestel >

Mijn dagen bij de dienst - Grootletterboek
ISBN:9789463383479
€ 39.95

Lees meer > Bestel >